สมัครแล้ว
อัปเดต 23 ม.ค. 2565 เวลา 01.00 น.
2,585
ผู้สมัครล่าสุด
ปุณณ์จิรัฎฐ์ ตั้งจิตร
โรงเรียน สาธิตบางนา
23 มกราคม 2565 เวลา 01.00 น.
ผู้สมัครสอบใหม่
(สมัครสอบด้วยตัวเอง)
เข้าห้องสอบ
(ตามปฎิทินดำเนินการ)
ประกาศผลสอบ
(ตามปฎิทินดำเนินการ)

ทำไมต้องสมัคร TUP Pre-Entrance

สอบออนไลน์
ด้วย 5 รายวิชาสอบ
อิงแนวข้อสอบเข้ามากที่สุด
ทราบคะแนนสอบทันที
จัดเวลาสอบเหมือนจริง
และระบบป้องกันกันการทุจริต
ใบวิเคราะห์ผล
พร้อมจัดลำดับ
วัดจากผู้เข้าสอบทั้งหมด

สิ่งที่ได้รับ

ปฏิทินดำเนินการ

รับสมัคร : วันนี้ - 16 ก.พ. 65
สอบออนไลน์ : 19 ก.พ. 65
ประกาศผลคะแนน : 24 ก.พ. 65

รายวิชาสอบออนไลน์

เปิดห้องสอบ 8.30 น. ปิดห้องสอบ 14.50 น.

วิชาสอบ วันที่สอบ จำนวนข้อ คะแนนเต็ม
คณิตศาสาตร์ 19 กุมภาพันธ์ 2565 40 40
ภาษาไทย 40 40
สังคมศึกษา 40 40
วิทยาศาสตร์ 40 40
ภาษาอังกฤษ 40 40

ค่าสมัครสอบ 500 บาท

(สมัครชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกกรณี)

วิธีการสมัครสอบ
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกชื่อ - นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
โรงเรียน ระดับชั้น
ชำระเงินค่าสมัคร
ผ่านระบบ
Internet Banking
ตรวจสอบสถานะ
สามารถตรวจสอบสถานะ
ภายใน 24 ชั่วโมง